Kerntalenten analyses

Waarom de kerntalenten analyse zo uniek is

De kerntalenten analyse is het eerste instrument dat mensen niet in hokjes stopt, maar een genuanceerd beeld geeft van je kerntalenten. Het is het eerste instrument dat zelfs de complexiteit van een hoogbegaafde (jong) volwassene aan kan. Niet het systeem is leidend, maar jij als individu bent het vertrekpunt. De analyse geeft jouw persoonlijke constellatie van 23 kerntalenten weer, gebaseerd op wat je graag deed als kind. Dit levert een blauwdruk op die dagelijks bruikbaar is, voor de rest van je leven.

In 2017 heb ik bij Danielle Krekels en Frans Corten de opleiding tot professioneel kerntalenten analist succesvol voltooid. Ik sta als erkend kerntalenten analist op de website van CoreTalents vermeld.

Wat zijn kerntalenten?

Kerntalenten weerspiegelen je aard, je potentieel én je intrinsieke motivatie om kennis en competenties te willen verwerven en om jouw klassieke aanleg, persoonlijkheid en talenten te ontwikkelen. Kerntalenten zijn je natuurlijke aanleg; jouw set van sterke en minder sterke eigenschappen. Ze bepalen de mogelijkheden waarover je beschikt en bevinden zich nog onder de laag van klassieke talenten, aanleg, competenties en vaardigheden, waarop veel andere HR-instrumenten zich richten.

Oorsprong van de methode

Danielle Krekels ontdekte dat je favoriete kinderspelletjes en hoe je daarmee speelde alles zeggen over je dieper liggende, natuurlijke talenten. In haar werkveld werving en selectie van wetenschappelijk opgeleid personeel kwam zij er meer dan 20 jaar geleden achter dat ingenieurs een verrassend vergelijkbare speelvoorkeur in hun kindertijd bleken te hebben. Deze vaststelling was de aanleiding voor verder onderzoek. Zo ontdekte ze 23 kerntalenten, met elk hun eigen specifieke componenten. Na meer dan 10.000 diepte-interviews is de kerntalenten-methode stevig empirisch uitgebouwd en verfijnd. Ook wordt de methode nu aan de Vrije Universiteit Brussel theoretisch wetenschappelijk getoetst.

Hoe worden kerntalenten bepaald?

We ontdekken ze via een eenvoudig in te vullen vragenlijst met vragen of wat je het liefst deed als kind (4-12 jaar). Je favoriete speelgoed en de activiteiten die je als kind het liefst deed, zeggen alles over je kerntalenten.
Een kind wordt bijvoorbeeld niet creatief door met Lego te spelen maar speelt graag met Lego omdat het creatief is. ‘Spelen met Lego’ spreekt zijn aard, potentieel en intrinsieke motivatie aan om functionele dingen te creëren. Kerntalenten willen zichzelf uitleven als je jong bent en hoe dat bij jou is geweest, brengen we in kaart tijdens een gesprek op basis van jouw antwoorden. Het inzicht, dat de persoonlijkheid van kinderen zich uit in de keuze van hun speelgoed, activiteiten en sport, bleek de sleutel die geleid heeft tot deze methode.

De betekenis en het gebruik van kerntalenten

Wanneer je je kerntalenten kent, kun je bewustere keuzes maken die echt bij je passen. Je kunt dit op verschillende momenten toepassen: niet alleen bij keuzes in je loopbaan of privé, bij werving en selectie of zelfs verbetering van (privé)relaties. Ook geeft het inzicht in (het voorkomen van) risico op burn- of bore-out.

Als je je sterke kerntalenten kunt inzetten in je werkzame of privéleven, levert dat energie op. Je komt makkelijk in ‘flow’ en voelt persoonlijke en professionele voldoening. Een situatie of opdracht waar je je sterke kerntalenten niet kunt inzetten, leidt snel tot verveling en het gevoel iets te missen.
Ook kun je energie verliezen als je teveel je kleine kerntalenten moet aanspreken. Uitblinken in zo’n situatie is dan moeilijk voor je. Het is namelijk ook moeilijk om vaardigheden aan te leren op deze kerntalenten.
In onze maatschappij worden we vaak aangesproken om te ontwikkelen wat je nog niet goed kunt: het is dus verstandiger om je tijd en energie te steken in de ontwikkeling en ontplooiing van je sterke kerntalenten, omdat dit altijd goede resultaten oplevert.

Waaruit bestaat een kerntalenten Analyse?

Een kerntalenten analyse kan los afgenomen worden, maar kan ook het begin of juist de afsluiting van een langer coachtraject zijn. Voorafgaand aan de analyse vindt altijd een intake plaats.

Een kerntalenten analyse bestaat uit:

1. Een eerste sessie

 • Waarin we samen de door jou vooraf ingevulde vragenlijst doorlopen, gevolgd door
 • Een uitdieping in een gestructureerd diepte-interview en vervolgens
 • Een eerste mondelinge terugkoppeling

2. Een verslag

 • Vervolgens maak ik een uitgebreid verslag met de analyse. Hierin worden alle 23 kerntalenten gewogen en gecombineerd, aangevuld met conclusies en aanbevelingen. Dit rapport wordt binnen 3 weken na het diepte-interview per e-mail toegezonden

3. Een tweede sessie

 • In dit toekomstgerichte gesprek wordt het verslag nabesproken en
 • Maken we afspraken voor een eventueel vervolg

Wat kost een kerntalenten analyse?

Een kerntalenten analyse zoals hierboven beschreven kost:

Als je het als particulier zelf betaalt€ 1.225,- incl. btw
Als je een zzp’er bent€ 1.225,- excl. btw
Als de werkgever de opdrachtgever is€ 1.525,- excl. btw

Bij aanvang van het traject ontvang je tevens mijn boekenset
“Terug naar JOU: authentiek & uniek” en “Jezelf & anderen leiden”.

Ik stel altijd een offerte op nadat er een gratis en vrijblijvend intakegesprek heeft plaatsgevonden. Aanvullende eisen of wensen kunnen daarin meegenomen worden.

Aanvullende informatie voor werkgevers

Een volledige kerntalenten analyse is een verhelderend hulpmiddel bij:

 • De werving of promotie van medewerkers (denk ook aan selectie voor deelname aan management trainee programma’s)
 • Reïntegratie na burn- of bore-out
 • Het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen
 • Het bepalen van opleidingsbehoeften
 • Het bepalen van toekomstperspectief

Als uw organisatie in een korte periode voor meerdere (potentiële) medewerkers een kerntalenten analyse wilt laten uitvoeren, beschik ik over goede contacten met andere erkende kerntalenten analisten in Nederland en België. Neem contact op voor meer informatie.

https://youtu.be/b_e-vyNvTk8